Kom hit 
ge mig en kram, 
jag kramar dig, 
du min vän är, 
en äkta vän, 
du underbar är, 
dig håller jag kär.