Hör du, du avundsjuka kvinna, 
lämna mig i fred, låt mig vara, 
var inte avundsjuk på lilla mig, 
tänk på ditt eget liv istället, 
gör någonting bra, må bra,  var vänlig mot alla, 
lämna din avundsjuka väg.

m-hatt-polar.jpg?1585702081