Vitalitet manifesterar sig inte bara i uthållighet utan också i förmågan att börja om från början.
- F. Scott Fitzgerald

Människan har vitalitet,
människan är ihållande och kreativ,
ofta lyckas, ibland misslyckas,
misslyckande leder till en ny början,
människan är inte avskräckt,
börja om,
med andra ord: fortsätt igen.

aa3.jpg?1594031707