ass3.jpg?1602949192

Den som talar illa om andra i din närvaro, talar illa om dig i din frånvaro.
- arabisk visdom