Allt är inte självklart, 
kreativitet vidgar vyer, 
vidga dina vyer, 
var modig.

jaga11.jpg?1604435614