Hårresande är vad det är..tidningar har ju skrivit om detta...så politiker kan ju inte vara helt ovetande...hela Sverige visste ju om detta efter alla skriverier i tidningar, hur äldre i äldreboenden fick ingen vård när dom insjuknade i corona och att gamlingarna istället för vård gavs palliativvård med medicinering som orsakade att deras andning blev ännu sämre och så dog dom...varför säger politiker nu att det är hårresande...när det skrevs om detta tidigare, politikerna var tyst...varför...måste det alltid vara en viss organisation som undersöker innan politikerna tror på det som händer...
Många äldre hade kunnat räddas med vård...måste Löfven säga att även äldre har rätt till vård innan det händer något...alla har rätt till vård...äldre har diskrimineratst så pass illa att många äldre dog av corona när dom inget vård fick...och annars också, äldre diskrimineras hela tideń, äldre tycks inte ha något värde i Sverige.
Det är verkligen hårresande hur äldre behandlas i Sverige.
- omni - omni - omni -

aa22.jpg?1593608872