Fattiga länder, som Kenya och Pakistan, tar emot flest flyktingar

Fattiga länder tar emot cirka 80 procent av världens flyktingar. Fattiga länder tar emot flyktingar även om de inte ens har medel för sina egna medborgare.
Ändå rika europeiska länder klagar och hotar att stänga sina gränser. Vad Europa får är ett litet antal. Fattiga stater accepterar även om de inte har något att ta hand om ens egen befolkning.

Varför är det då här? Varför förstår en fattig person att hjälpa en annan fattig person? Det beror på att de fattiga vet hur det är att vara fattiga, så de hjälper gärna andra fattiga och behövande.

Rikare stater och rikare människor, inte alla har tillräckligt med empati. Förstår inte hur det är att vara flykting och fattig. Inte undra på att många saknar empati eftersom även stater inte inser att det börjar hjälpa. Flyktingar har lämnats i fattiga länder. Många av de flyktingar som reser till Europa är till exempel rikare, de har råd att resa. De är de fattigaste, överlämnade till flyktingläger i grannländerna, till länder som inte har råd att hjälpa sina egna befolkningar.

Rika europeiska länder, å andra sidan, klagar och hotar att stänga sina gränser. De vill inte hjälpa de behövande, även om de kan hjälpa till ekonomiskt. I Europa tänker man bara på sitt eget jag och sin egen stat. Få bryr sig om fattiga flyktingar i andra länder. Rasister vrålar vid sin sjukdom och ser flyktingar som syndabockar för sin egen ohälsa. Forum visar alltid att någon rasist skriker dåligt och tittade sedan på vilket forum som helst. Rasister har en nödsituation, det är som om eld bränner rasistiska övertalningar.

(Jag menar inte att Europa ska ta emot alla världens flyktingar.) Flyktingar kan till exempel få hjälp på plats, dit de först flyr, till exempel till grannländerna. De fattiga länderna, som Pakistan, som tar emot ett stort antal flyktingar, skulle till exempel kunna få ekonomiskt stöd, kläder och mat från rika europeiska länder och USA. Det borde automatiskt vara så att de länder som ständigt tar emot tusentals och / eller miljoner flyktingar bör få ständigt stöd så att de kan ta hand om flyktingarna. När allt kommer omkring har dessa länder inte ens råd att ta hand om sig själva.

aa17.jpg?1594031795