Vänlighet, 
tjäna, tjäna alla, 
älska alla, även dina fiender
var ren i anden, rena tankar, 
så rena som möjligt, 
älska mänskligheten.

Var alltid vänlig mot dina medmänniskor, var deras tjänare och älska dem med ren ande även om de är din fiende. 
('Abdu'l-Bahá).

Vänlighet, vänlighet och åter vänlighet...vänlighet är avgörande om man är bahai eller inte.