Man kan ha hur många prinsiper som helst...och till och med slåss för dessa prinsiper...om man tänker efter, det är  svårare att leva efter alla dessa prinsiper som man slåss för...livet är inte enkelt och om man tänker för mycket på det...vissa prinsiper är bra att ha...man måste ibland våga stå för vissa prinsiper, öppet, kanske till och med offentligt.
T.ex jag har en prinsip, att rasism är ondska...jag slåss verbalt mot rasism ganska ofta...får hemska mothugg, men jag ger mig inte...våga, det måste man göra.

mo2.jpg?1604544738