Möt en människa förutsättningslöst, 
ha inga förutfattade meningar, 
ge alla en chans, var alltid vänlig.

natur1.jpg?1594361285