Tiden springer, tiden går snabbt,
tidens gång är smygande, men snabb.
Vad är tid? Tid visar att du lever,
tid visar att du blir äldre.
Tiden stannar inte, tiden fortsätter,
tiden fortsätter att vandra vidare.
Och du måste följa med i tiden,
oavsett om du vill eller inte.
Tiden går inte att stoppa,
tidens gång är evig, smygande.
Tiden rullar i väg hela tiden och
du rullar med tiden, i tiden.

1ccklockan.jpg?1579112679