Låt bli allt gammalt...försök gå framåt i ditt liv...öppet och med ett ljust sinne....Man skall försöka vända allt negativt till något positivt...om det går...man skall inte fastna i det förgågna...Det som varit...har varit...det går inte att ändra på det som varit, hänt...Därför är det bästa att våga gå framåt.

v%C3%A5r3-stig.jpg?1583147890