Vem får sista ordet? 
Kvinnan eller mannen? 
Vem som helst som envis är :
 
data1.jpg?1598224763