Paussa ibland,
kroppen behöver vila, 
psyket behöver vila, 
hela du behöver vila ibland, 
ta hand om dig.

ac1.jpg?1605520924