Behåller jag min hemlighet, så är den min fånge. Släpper jag ut den, är det jag som är dess fånge.
- Arabisk ordspråk

Din hemlighet, 
bara din, 
behåll din hemlighet, 
bli inte din hemlighets fånge, 
ge inte ut din hemlighet.

y.woman.47.jpg?1589072635