Hata eller älska sanningar, 
du älskar avslöjande sanningar
om andra och annat,  
du hatar om sanningar avslöjar dig.

abstrakt.7.jpg?1420674079