ai14.jpg?1610562666

Hur skall en kristen leva?

"Kristus... gav er ett exempel för att ni skall följa i hans fotspår" (1 Petr 2:21)

"Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Jesus Kristus" (Fil 2:5)

"Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde" (1 Joh 2:6). "Att vi har lärt känna honom [Jesus] förstår vi av att vi håller hans bud..." (1 Joh 2:3)

"Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa bud vilar hela lagen..." (Matt 22:37-40)

I grund och botten handlar det om detta:

"Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem" (Matt 7:12)