Är kvinnan det vackraste? 
betraktarens ögon ger svaret, 
då alla till slut vackra är, 
för det finns många betraktare.

y.woman.9.jpg?1589072623