Vad skall du säga, 
du skall säga positiva ord, 
du skall vara förebild för andra
genom din positivitet, 
du skall vara god mot alla, 
då du är...
människovänlig.