Sök efter vattnet,
till slut hittar du, 
vad då för vatten? 
Livets vatten så klart, 
det som gör livet härligt att leva, 
både andligt och kroppsligt.

🏛 ⛪️