Sommarvärme, 

vilken hetta, 😱

hettan vibrerar, 

svetten rinner.