Sommarvärme, 
vilken hetta, 
hettan vibrerar, 
svetten rinner.

woman.40.jpg?1436312957