Ett lyckligt äktenskap kräver att man förälskar sig många gånger och varje gång i samma person.
– Mignon McLaughlin

Kärleken blomstrar, kärleken svalnar, 
sedan blommar kärleken igen, 
som vågor...

y.kvinna-5.jpg?1589072611