Tyranner, diktatorer, 
dessa indivder är svaga, 
deras styrka är bara svaghetens förklädnad, 
dessa diktatorer vill ha makt över andra, 
då känner dom sig stora, 
i verkligheter är dom svaga, 
mycket svaga.

jaga12.jpg?1604435605