2018-08-12
Islam kieltää viattomien tappamisen ja hyökkäyssodan

[9:4] lukuunottamatta niitä monijumalaisia, joiden kanssa olette tehneet sopimuksen, kun he eivät ole millään rikkoneet teitä vastaan eivätkä auttaneet ketään muuta teitä vastaan. Täyttäkää siis sopimuksenne heidän kanssaan määräaikaan asti. Jumala totisesti rakastaa kunniantuntoisia. 

[9:5] Mutta kun pyhät kuukaudet ovat kuluneet, niin vuodattakaa pakanain verta missä tahansa heitä tapaattekin. Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he kääntyvät (oikeaan Jumalan uskoon), rukoilevat ja antavat almut, niin päästäkää heidät menemään. Jumala on totisesti anteeksiantava ja armollinen. 

[9:6] Ja jos joku monijumalaisista anoo suojaasi, niin suo se hänelle, kunnes hän saa kuulla Herran sanan. Senjälkeen anna hänen päästä turvaan. Sillä he ovat ihmisiä, jotka eivät (parempaa) tiedä. 

Mutta mutta...

Koraani kieltää myös hyökkäyssodan

[2:190] Taistelkaa Jumalan retkellä niitä vastaan, jotka vastaanne sotaa käyvät, mutta itse älkää aiheetta hyÖkätkÖ. Totisesti Jumala ei rakasta rauhanrikkojia. 

[2:191] Surmatkaa heidät, missä heidät tapaattekin, ja karkoittakaa heidät joka paikasta, mistä he ajoivat pois teidät, sillä pakanuuteen käännyttäminen on pahempi kuin murha. Mutta älkää taistelko heitä vastaan Rauhoitetun temppelin lähellä, jolleivät he hyÖkkää päällenne siellä; mutta jos he hyÖkkäävät, niin tappakaa heidät. Sellainen on oleva uskottomien palkka. 

[2:192] Mutta jos he lakkaavat taistelemasta, niin on Jumala totisesti armahtavainen ja laupias. 

[2:193] Taistelkaa heitä vastaan, kunnes pakanuuden viettelys lakkaa ja keskuudessamme vakiintuu ainoan Jumalan palveleminen. Mutta jos he herkeävät, älkÖÖn vallitko vihollisuutta muita kuin uskottomia vastaan. 

[2:194] Rauhoitettu kuukausi kostetaan (sen rikkojille) rauhoitetulla kuukaudella ja pyhitetyt paikat vastaavilla. ja jos joku ryhtyy sotaan teitä vastaan, niin ahdistakaa häntä samalla tavalla, kuin hän ahdisti teitä. Täyttäkää velvollisuutenne Jumalaa kohtaan ja tietäkää, että Jumala on niiden kanssa, jotka karttavat pahaa. 

[2:195] Uhratkaa omaisuuttanne Jumalan asian hyväksi; älkää syÖksykÖ turmioon, tehkää hyvää. Katso, Jumala rakastaa hyväntekijÖitä. 

Huomaa erityisesti, että nämä jakeet tekee terrorismin tuomittavaksi Koraanin mukaan. Islamistiset terroristit, jotka yrittävät perustella toimiaan viittaamalla että se on jihad, herjaavat omaa uskontoaan. Kuten lainaukset edellä osoittavat, se ei voi koskaan olla niin että tappaa viattomia siviilejä; voi vain ainoastaan hyökätä niitä vastaan, jotka hyökkäävät...