Är du en tolerant människa?
Respektera dom äldre, 

äldre livserfarenhet har, 
äldre har byggt upp samhället, 
var tokerant mot äldre.