natur2.jpg?1594361289

Sarkastisk
ironisk,
sardonisk,
bitande,
spydig,
hånfull,
satirisk,
skärande,
stingande,
hånande,
insinuant,
arrogant,
nedlåtande,
vass,
giftig,
försmädlig