23 “Åsikten är det mellan kunskap och okunnighet.”
- Platon

Åsikter är bara åsikter, 
varken fakta eller icke fakta.

AA3skog.jpg?1594031672