Om du vill bli älskad, älska själv.
Ovidius

ae1.jpg?1596628283

För att bli älskad, bör man älska själv...
om man inte älskar sig själv,
kan man inte älska andra heller