Ljuset är rättvisa, 
utsläck det inte, 🆗
ingen förtryck, 
ingen tyranni, 
skapa enighet, 
syfter är enighet 
bland människor, 
det är rättvisa.