Du kämpar, 
mot monster, 
du slåss, 
med nävar, 
med orden, 
akta dig, 
var varsam, 
var vänlig, 
bli inte ett monster, 
akta dig, 

Se upp när du slåss mot monster, så att du inte själv blir ett monster.
-- Friedrich Nietzsche