Du kämpar, mot monster, 
du slåss, med nävar, 
med orden, 
akta dig, var varsam, 
var vänlig, 
bli inte ett monster, 
akta dig,