Har du vänner som förstår dig?
vänner som lyssnar på dig
vänner som inte dömer dig
En vän lämnar inte, en vän förstår
vän lyssnar, vän kritiserar inte,
en vän älskar dig.

jags5.jpg?1604435543