Håll din religion privat, 
tro som du tror, tro i tysthet, 
din tro är bara din sak, 
bara din och ingen annans, 
andra har sin tro. 
låt andras tro vara i fred, 
deras tro angår inte dig.

Hur är det, varför är inte religion en privat-fråga? ..Varför måste det finnas ”Guds-hus”, såsom kyrkor, mosker, tempel, mm? ..Varför vill människor visa sin religiositet för andra? ..Är det så att man vill visa upp sig för andra, genom t.ex kläderna? ..Med kors? ..Med mera…? Och det viktigaste frågan, varför vill de religiösa att deras barn skall bli också religiösa? ..Varför tvinga? Varför låter man inte alla välja själva, vad man vill tro eller inte tro? ..Det naturligaste och ärligaste och klokaste är förstås att hålla sin religion privat, inte stoltera utåt med sin religion...Det är ju i ens tankar och goda gärningar, man kan vara religiös...Det behövs alltså inte särskilda kläder, gudshus, eller annat, för att vara religiös...Din religion och din religiositet angår bara dig, enbart bara dig...Låt andra vara. Acceptera andras religion eller icke-religiositet. Frihet för alla...Men religiösa är som alla andra...man vill tillhöra någon grupp, känna gemenskap med likasinnade. Så därför är det förståeligt att även religiösa syns som grupper bland alla andra grupper i världen...
Människan är ju ett flockdjur, därför samlas man gärna tillsammans.