Med vår kärlek kan vi förändra världen.
– George Harrison

tecknad.1.jpg?1420673871