Frihet åt alla, 
lev fritt och låt andra leva fritt, 
endast då är du fri, 
endast då är landet fritt, 
frihet åt alla.

3se.jpg?1595007312