ah6sei.jpg?1604435467

Man vet inte vad som kommer, 
inte hur det blir. 
Titta bakåt i tiden, 
då vet du hur det varit, 
Framtid går inte att sias, 
det är bara att leva vidare.