Frågar du mucket, 
intelligenta frågor? 
eller uttrycker du dina åsikter, 
dina åsiketer som ingen frågat efter?

m-hatt-art.jpg?1585702077