Det finns nog inga människor som aldrig faller. Någon gång händer det i varje människans liv någonting tråkigt eller svårt. Då gäller att kunna bemästra denna fall, klättra upp igen och fortsätta sin vandring på livets krokiga stigar. Att kunna fortsätta efter det svåra, det är det som räknas. Då är man stark. Man blir alltid lite starkare efter varje fall. Man lär av sina svårigheter.

AA3skog.jpg?1588690990