Rättskaffens liv, 
muslimer, judar, kristna, 
ni lukvärdiga är 
på yttersta dagen 
inför Gud.

’’DE SOM tror [på denna Skrift] och de som bekänner den judiska tron och de kristna och sabierna – ja, [alla] som tror på Gud och den Yttersta dagen och som lever ett rättskaffens liv – skall helt visst få sin fulla lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.’’ (Koranen 2:62 )