Kvinnliga känslor starka, 
manliga känslor starka, 
styrka är inte känslighet, 
styrka är kroppsligt, 
känsla är subjektivt.

ser1.jpg?1598224604