Jag visste redan som barn att alla människor har lika värde...jag kunde inte förstå mina föräldrars hat mot t.ex romer, afrikaner och andra som inte var som finländare med vit hud.
Varifrån jag hade fått denna instingt om allas samma värde, vet jag inte...jag är glad att jag var sådan...visst, jag fick bannor och elände av föräldrarna på grund av detta...men jag gav inte efter.
Man skall älska människor...älska, älska...

shl4.jpg?1591787264