”Så länge du tackar Gud med ord har du inte visat sann tacksamhet, eftersom du inte uppnått tacksamhetens gräns. Tacksamhetens gräns är häpnad och förstumning.”
- Yahya ibn Mu'adh al-Razi

Var tacksam för allt du har, 
tacka Gud för det goda 
och för det "onda", 
sträva efter att göra gott.

aa17.jpg?1594031795