Skänk mig insikten, 
att jag felat har, 
det stor insikt är, 
den stärker mig, 
leta efter denna insikt.