Vad tyst det är nu, 
stormen har tystnat, hörs bara tystnad, 
vindens ylande har tystnat, 
stormen har rasat färdigt, 
nu är det tyst, stilla, lugnt, 
naturen suckar av lättnad, 
jag tycket det konstigt utan ylande vind nu, 
men det är bra så här, tyst och stilla.

1cjag6.jpg?1579185951