Man kan vända vissa problem till det positiva eller till ett neutralt problem. Problem kan även ses som en prövning i livet. Se problem som en lärdom. Av alla slags problem lär du någonting, du växer psykiskt. Men vissa problem kan verka så stora att alla har inte psykiska krafter att klara av problemen. Men till slut har du löst problemet. Sträva alltid att gå framåt. Om du tittar hela tiden bakåt, på det hända och det negativa, då kan du stagnera, stanna där i det förgågna, utan möjligheter att själv gå vidare. Då kan du kan bli bitter och grälsjuk. Hur ”ont” det än gör, gå framåt, ta lärdom av det svåra, lös problemet om du kan. Då är du fri att forts’tta din väg i livet och ha en positiv livsyn.

gr%C3%A4s1.jpg?1584470983