Kärlek innebär att känna och acceptera varandra för vad man verkligen är, som att ge, som att försaka, som att förbli trofast när man möter svårigheter och besvikelser.
– Cyprian Smith

Älska varandra, Respektera varandra,
var fria själar samtidigt.

gay-631962__340.jpg?1585702057