Julgranen  där ute, 
inte ser den ut som en gran, 
det är ju bara lampor och inget annat, 
men den lyser där, 
förut var där en riktig gran med belysning, 
men inte numera, 
blir väl billigare bara med ljus ;)
men vacker är den iaf.

adnattligsn%C3%B6ojulgran.jpg?1608844708