jags1.jpg?1604435482

Människan utvecklas ständigt,
utvecklas ständigt i någon riktning,
positiv utveckling går framåt
höjer vår andliga nivå.