Man skall sträva hela tiden uppåt i sin andliga utveckling...på det viset botar man sig själv och först bara då kan man börja fundera hur man kan bota världen.

AA3skog.jpg?1594031672