Älskar du inte,
kan du inte älska, 

lär känna Gud, Gud är kärlek, 
då får även du kärlek, 
och du lär att älska, 
älska dig själv, älska alla andra.