Lev som du lär andra att leva, 
detta är oerhört viktigt, 
visa vägen för andra 
genom bra handlingar

0-th%20%28a2.jpg?1585360991